جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ملکان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ملکان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان ملکان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ملکان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ملکان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ملکان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ملکان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ملکان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ملکان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ملکان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ملکان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ملکان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ملکان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ملکان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ملکان
 • شیپ فایل بارش شهرستان ملکان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ملکان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ملکان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ملکان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ملکان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ملکان
 • شیپ فایل سیل شهرستان ملکان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ملکان
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان ملکان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ملکان
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان ملکان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ملکان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ملکان
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل