جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ملارد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ملارد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ملارد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ملارد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ملارد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ملارد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ملارد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ملارد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ملارد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ملارد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ملارد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ملارد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ملارد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ملارد
 • شیپ فایل بارش شهرستان ملارد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ملارد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ملارد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ملارد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ملارد
 • شیپ فایل سیل شهرستان ملارد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ملارد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ملارد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ملارد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ملارد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ملارد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ملارد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ملارد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ملارد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ملارد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ملارد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ملارد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ملارد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ملارد
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان ملارد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ملارد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ملارد
 • شیپ فایل معادن شهرستان ملارد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ملارد
 • شیپ فایل شیب شهرستان ملارد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ملارد
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 6.80 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با ملارد، اینجا