جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان محمود آباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان محمود آباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان محمودآباد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان محمودآباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان محمودآباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل شیب شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان محمودآباد
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 1.93 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان محمودآباد، اینجا