جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان محلات

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان محلات که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان محلات

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان محلات
 • شیپ فایل بخش های شهرستان محلات
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان محلات
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان محلات
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان محلات
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان محلات
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان محلات
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان محلات
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان محلات
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان محلات
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان محلات
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان محلات
 • شیپ فایل بارش شهرستان محلات
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان محلات
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان محلات
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان محلات
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان محلات
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان محلات
 • شیپ فایل سیل شهرستان محلات
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان محلات
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان محلات
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان محلات
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان محلات
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان محلات
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان محلات
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان محلات
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان محلات
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان محلات
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان محلات
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان محلات
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان محلات
 • شیپ فایل دشت های شهرستان محلات
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان محلات
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان محلات
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان محلات
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان محلات
 • شیپ فایل معادن شهرستان محلات
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان محلات
 • شیپ فایل شیب شهرستان محلات
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان محلات
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان محلات
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان محلات
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان محلات
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 29.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان محلات، اینجا