جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان مهاباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان مهاباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان مهاباد می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان مهاباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان مهاباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان مهاباد
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 5.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل