جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان لردگان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان لردگان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان لردگان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان لردگان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان لردگان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان لردگان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان لردگان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان لردگان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان لردگان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان لردگان
 • شیپ فایل بارش شهرستان لردگان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان لردگان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان لردگان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل سیل شهرستان لردگان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان لردگان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان لردگان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان لردگان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان لردگان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان لردگان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان لردگان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان لردگان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان لردگان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان لردگان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان لردگان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان لردگان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان لردگان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان لردگان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان لردگان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان لردگان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان لردگان
 • شیپ فایل معادن شهرستان لردگان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل شیب شهرستان لردگان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان لردگان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان لردگان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان لردگان
 • شیپ فایل محدوده استان چهارمحال و بختیاری

 

حجم فایل: 88.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با لردگان، اینجا