جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان لنگرود

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان لنگرود که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان لنگرود

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل بخش های شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان لنگرود
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان لنگرود
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل بارش شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل سیل شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل دشت های شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل شیب شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان لنگرود
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 9.78 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان لنگرود، اینجا