جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان لامرد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان لامرد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان لامرد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان لامرد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان لامرد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان لامرد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان لامرد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان لامرد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان لامرد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان لامرد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان لامرد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان لامرد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان لامرد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان لامرد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان لامرد
 • شیپ فایل بارش شهرستان لامرد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان لامرد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان لامرد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان لامرد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان لامرد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان لامرد
 • شیپ فایل سیل شهرستان لامرد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان لامرد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان لامرد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان لامرد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان لامرد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان لامرد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان لامرد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان لامرد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان لامرد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان لامرد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان لامرد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان لامرد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان لامرد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان لامرد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان لامرد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان لامرد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان لامرد
 • شیپ فایل شیب شهرستان لامرد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان لامرد
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 66 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با لامرد، اینجا