جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کوار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کوار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کوار

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کوار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کوار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کوار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کوار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کوار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کوار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کوار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کوار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کوار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کوار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کوار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کوار
 • شیپ فایل بارش شهرستان کوار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کوار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کوار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کوار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کوار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کوار
 • شیپ فایل سیل شهرستان کوار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کوار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کوار
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کوار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کوار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کوار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کوار
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کوار
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کوار
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کوار
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کوار
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کوار
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کوار
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کوار
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کوار
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کوار
 • شیپ فایل سدهای شهرتان کوار
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کوار
 • شیپ فایل معادن شهرستان کوار
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کوار
 • شیپ فایل شیب شهرستان کوار
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کوار
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 19.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با کوار، اینجا