جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کردکوی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کردکوی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان کردکوی می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کردکوی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کردکوی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل بارش شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل سیل شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کردکوی
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

حجم فایل: 36.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل