جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کوهرنگ

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کوهرنگ که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کوهرنگ
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کوهرنگ
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل بارش شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل سیل شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل سدهای شهرتان کوهرنگ
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل شیب شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان کوهرنگ
 • شیپ فایل محدوده استان چهارمحال و بختیاری

 

حجم فایل: 122مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با کوهرنگ، اینجا