جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کمیجان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کمیجان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کمیجان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کمیجان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کمیجان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل بارش شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل سیل شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل شیب شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کمیجان
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 13.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان کمیجان، اینجا