جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کیار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کیار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کیار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کیار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کیار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کیار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کیار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کیار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کیار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کیار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کیار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کیار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کیار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کیار
 • شیپ فایل بارش شهرستان کیار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کیار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کیار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کیار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کیار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کیار
 • شیپ فایل سیل شهرستان کیار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کیار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کیار
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کیار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کیار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کیار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کیار
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کیار
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کیار
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کیار
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کیار
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کیار
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کیار
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کیار
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کیار
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کیار
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کیار
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کیار
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کیار
 • شیپ فایل شیب شهرستان کیار
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کیار
 • شیپ فایل محدوده استان چهارمحال و بختیاری

 

حجم فایل: 37.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با کیار ، اینجا