جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خرمشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خرمشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خرمشهر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خرمشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خرمشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خرمشهر
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 9.55 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با خرمشهر، اینجا