جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خرمدره

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خرمدره که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان خرمدره می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خرمدره
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خرمدره
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل بارش شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل سیل شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خرمدره
 • شیپ فایل محدوده استان زنجان

 

حجم فایل: 36.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل