جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان خرامه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خرامه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خرامه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خرامه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خرامه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خرامه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خرامه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خرامه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خرامه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خرامه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خرامه
 • شیپ فایل بارش شهرستان خرامه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خرامه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خرامه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل سیل شهرستان خرامه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خرامه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خرامه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خرامه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خرامه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خرامه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خرامه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان خرامه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خرامه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خرامه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خرامه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خرامه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان خرامه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خرامه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خرامه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل شیب شهرستان خرامه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خرامه
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان خرامه
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان خرامه
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان خرامه
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 17.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان خرامه، اینجا