جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان خوی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خوی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خوی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خوی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خوی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خوی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خوی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خوی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خوی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خوی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خوی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خوی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خوی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خوی
 • شیپ فایل بارش شهرستان خوی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خوی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خوی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خوی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خوی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خوی
 • شیپ فایل سیل شهرستان خوی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خوی
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان خوی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خوی
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان خوی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خوی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خوی
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خوی
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خوی
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان خوی
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خوی
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خوی
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خوی
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خوی
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان خوی
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان خوی
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان خوی
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خوی
 • شیپ فایل سدهای شهرستان خوی
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خوی
 • شیپ فایل معادن شهرستان خوی
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خوی
 • شیپ فایل شیب شهرستان خوی
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خوی
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان خوی
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان خوی
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 96.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به خوی اینجا