جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خوشاب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خوشاب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خوشاب

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خوشاب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خوشاب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل بارش شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل سیل شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل سدهای شهرتان خوشاب
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل شیب شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خوشاب
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 18 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با خوشاب، اینجا