جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خور و بیابانک

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خور و بیابانک که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خور و بیابانک
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خور و بیابانک
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل بارش شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل سیل شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل شیب شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خور و بیابانک
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 105 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با خور و بیابانک، اینجا