جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان خنج

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خنج که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خنج

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خنج
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خنج
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خنج
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خنج
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خنج
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خنج
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خنج
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خنج
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خنج
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خنج
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خنج
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خنج
 • شیپ فایل بارش شهرستان خنج
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خنج
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خنج
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خنج
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خنج
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خنج
 • شیپ فایل سیل شهرستان خنج
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خنج
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خنج
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خنج
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خنج
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خنج
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خنج
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خنج
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خنج
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خنج
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خنج
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خنج
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان خنج
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خنج
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خنج
 • شیپ فایل معادن شهرستان خنج
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خنج
 • شیپ فایل شیب شهرستان خنج
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خنج
 • شیپ فایل محدوده استان خنج

 

حجم فایل: 76.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با خنج، اینجا