جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خمینی شهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خمینی شهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خمینی شهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خمینی شهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان خمینی شهر
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 2.71 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با خمینی شهر، اینجا