جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان خدابنده

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خدابنده که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خدابنده

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خدابنده
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خدابنده
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل بارش شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل سیل شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل سدهای شهرتان خدابنده
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل معادن شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل شیب شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خدابنده
 • شیپ فایل محدوده استان زنجان

 

حجم فایل: 50.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با خدابنده، اینجا