جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان خداآفرین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خداآفرین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان خداآفرین می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خداآفرین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خداآفرین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل بارش شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل سیل شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل