جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان خداآفرین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خداآفرین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خداآفرین

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خداآفرین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خداآفرین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل بارش شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل سیل شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل سدهای شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل معادن شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل شیب شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان خداآفرین
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 38.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با خداآفرین، اینجا