جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خوانسار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خوانسار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 23 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان خوانسار می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خوانسار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خوانسار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل بارش شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خوانسار
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 36.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل