جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خلیل آباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خلیل آباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان خلیل آباد می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خلیل آباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خلیل آباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خلیل آباد
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 9.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل