جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان خواف

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان خواف که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان خواف

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان خواف
 • شیپ فایل بخش های شهرستان خواف
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان خواف
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان خواف
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان خواف
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان خواف
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان خواف
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان خواف
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان خواف
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خواف
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان خواف
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان خواف
 • شیپ فایل بارش شهرستان خواف
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان خواف
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان خواف
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان خواف
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان خواف
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان خواف
 • شیپ فایل سیل شهرستان خواف
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان خواف
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان خواف
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان خواف
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان خواف
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان خواف
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان خواف
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان خواف
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان خواف
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان خواف
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان خواف
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان خواف
 • شیپ فایل دشت های شهرستان خواف
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان خواف
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان خواف
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان خواف
 • شیپ فایل سدهای شهرتان خواف
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان خواف
 • شیپ فایل معادن شهرستان خواف
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان خواف
 • شیپ فایل شیب شهرستان خواف
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان خواف
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 89.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با خواف، اینجا