جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کلاردشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کلاردشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کلاردشت

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کلاردشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کلاردشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل سدهای شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل شیب شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کلاردشت
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 18.6مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با کلاردشت، اینجا