جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کازرون

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کازرون که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کازرون

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کازرون
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کازرون
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کازرون
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کازرون
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کازرون
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کازرون
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کازرون
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کازرون
 • شیپ فایل بارش شهرستان کازرون
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کازرون
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کازرون
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل سیل شهرستان کازرون
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کازرون
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کازرون
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کازرون
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کازرون
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کازرون
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کازرون
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کازرون
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کازرون
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کازرون
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کازرون
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کازرون
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کازرون
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کازرون
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کازرون
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کازرون
 • شیپ فایل معادن شهرستان کازرون
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل شیب شهرستان کازرون
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کازرون
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان کازرون
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان کازرون
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 79.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با کازرون، اینجا