جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کاشمر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کاشمر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کاشمر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کاشمر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کاشمر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل بارش شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل سیل شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل سدهای شهرتان کاشمر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل معادن شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل شیب شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کاشمر
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 46.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با کاشمر، اینجا