جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کاشان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کاشان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کاشان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کاشان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کاشان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کاشان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کاشان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کاشان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کاشان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کاشان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کاشان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کاشان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کاشان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کاشان
 • شیپ فایل بارش شهرستان کاشان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کاشان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کاشان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کاشان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کاشان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کاشان
 • شیپ فایل سیل شهرستان کاشان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کاشان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کاشان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کاشان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کاشان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کاشان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کاشان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کاشان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کاشان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کاشان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کاشان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کاشان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کاشان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کاشان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان کاشان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کاشان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کاشان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کاشان
 • شیپ فایل معادن شهرستان کاشان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کاشان
 • شیپ فایل شیب شهرستان کاشان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کاشان
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 71.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با کاشان، اینجا