جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کامیاران

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کامیاران که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کامیاران

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کامیاران
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کامیاران
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل بارش شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل سیل شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل سدهای شهرتان کامیاران
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل شیب شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کامیاران
 • شیپ فایل محدوده استان کردستان

 

حجم فایل: 47.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با کامیاران، اینجا