جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کلات

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کلات که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کلات

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کلات
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کلات
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کلات
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کلات
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کلات
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کلات
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کلات
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کلات
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کلات
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کلات
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کلات
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کلات
 • شیپ فایل بارش شهرستان کلات
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کلات
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کلات
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کلات
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کلات
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کلات
 • شیپ فایل سیل شهرستان کلات
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کلات
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کلات
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کلات
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کلات
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کلات
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کلات
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کلات
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کلات
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کلات
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کلات
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کلات
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کلات
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کلات
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کلات
 • شیپ فایل سدهای شهرتان کلات
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کلات
 • شیپ فایل معادن شهرستان کلات
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کلات
 • شیپ فایل شیب شهرستان کلات
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کلات
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان کلات
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان کلات
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 70.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با کلات، اینجا