جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کلاله

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کلاله که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کلاله

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کلاله
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کلاله
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کلاله
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کلاله
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کلاله
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کلاله
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کلاله
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کلاله
 • شیپ فایل بارش شهرستان کلاله
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کلاله
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کلاله
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل سیل شهرستان کلاله
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کلاله
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کلاله
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کلاله
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کلاله
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کلاله
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کلاله
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کلاله
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کلاله
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کلاله
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کلاله
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کلاله
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کلاله
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کلاله
 • شیپ فایل سدهای شهرستان کلاله
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کلاله
 • شیپ فایل معادن شهرستان کلاله
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل شیب شهرستان کلاله
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کلاله
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان کلاله
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان کلاله
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 32.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان کلاله، اینجا