جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کبودرآهنگ

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کبودرآهنگ که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 25 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان کبودرآهنگ می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کبودراهنگ
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کبودراهنگ
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل بارش شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل سیل شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کبودراهنگ
 • شیپ فایل محدوده استان همدان

 

حجم فایل: 18.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل