جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کبودرآهنگ

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کبودرآهنگ که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کبودراهنگ

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کبودرآهنگ
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کبودرآهنگ
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل بارش شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل سیل شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل شیب شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کبودرآهنگ
 • شیپ فایل محدوده استان همدان

 

حجم فایل: 36.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان کبودرآهنگ، اینجا