جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان جوین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان جوین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان جوین

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان جوین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان جوین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان جوین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان جوین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان جوین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان جوین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان جوین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان جوین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان جوین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان جوین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان جوین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان جوین
 • شیپ فایل بارش شهرستان جوین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان جوین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان جوین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان جوین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان جوین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان جوین
 • شیپ فایل سیل شهرستان جوین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان جوین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان جوین
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان جوین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان جوین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان جوین
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان جوین
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان جوین
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان جوین
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان جوین
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان جوین
 • شیپ فایل دشت های شهرستان جوین
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان جوین
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان جوین
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان جوین
 • شیپ فایل سدهای شهرتان جوین
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان جوین
 • شیپ فایل معادن شهرستان جوین
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان جوین
 • شیپ فایل شیب شهرستان جوین
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان جوین
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 15.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با جوین، اینجا