جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان جویبار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان جویبار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان جویبار

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان جویبار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان جویبار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان جویبار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان جویبار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان جویبار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان جویبار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان جویبار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان جویبار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان جویبار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان جویبار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان جویبار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان جویبار
 • شیپ فایل بارش شهرستان جویبار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان جویبار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان جویبار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان جویبار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان جویبار
 • شیپ فایل سیل شهرستان جویبار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان جویبار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان جویبار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان جویبار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان جویبار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان جویبار
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان جویبار
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان جویبار
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان جویبار
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان جویبار
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان جویبار
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان جویبار
 • شیپ فایل دشت های شهرستان جویبار
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان جویبار
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان جویبار
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان جویبار
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان جویبار
 • شیپ فایل شیب شهرستان جویبار
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان جویبار
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 1.77 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان جویبار، اینجا