جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان جوانرود

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان جوانرود که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان جوانرود می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل بخش های شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان جوانرود
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان جوانرود
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل بارش شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل سیل شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان جوانرود
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 19.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل