جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان جاجرم

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان جاجرم که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان جاجرم

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل بخش های شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان جاجرم
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان جاجرم
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل بارش شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل سیل شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل دشت های شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل سدهای شهرتان جاجرم
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل معادن شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل شیب شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل حیات وحش شیب شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان جاجرم
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان شمالی

 

حجم فایل: 37.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با جاجرم، اینجا