جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان جهرم

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان جهرم که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان جهرم

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان جهرم
 • شیپ فایل بخش های شهرستان جهرم
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان جهرم
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان جهرم
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان جهرم
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان جهرم
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان جهرم
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان جهرم
 • شیپ فایل بارش شهرستان جهرم
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان جهرم
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان جهرم
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل سیل شهرستان جهرم
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان جهرم
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان جهرم
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان جهرم
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان جهرم
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان جهرم
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان جهرم
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان جهرم
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان جهرم
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان جهرم
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان جهرم
 • شیپ فایل دشت های شهرستان جهرم
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان جهرم
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان جهرم
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان جهرم
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان جهرم
 • شیپ فایل معادن شهرستان جهرم
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل شیب شهرستان جهرم
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان جهرم
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان جهرم
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان جهرم
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 111 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با جهرم، اینجا