جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان ایوان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ایوان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ایوان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ایوان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ایوان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ایوان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ایوان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ایوان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ایوان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ایوان
 • شیپ فایل بارش شهرستان ایوان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ایوان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ایوان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل سیل شهرستان ایوان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ایوان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ایوان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ایوان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ایوان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ایوان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ایوان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ایوان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ایوان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ایوان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ایوان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ایوان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان ایوان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ایوان
 • شیپ فایل معادن شهرستان ایوان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل شیب شهرستان ایوان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ایوان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ایوان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان ایوان
 • شیپ فایل محدوده استان ایلام

 

حجم فایل: 18.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با ایوان، اینجا