جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اسلامشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اسلامشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اسلامشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اسلامشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 1.85 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با اسلامشهر، اینجا