جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اسلامشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اسلامشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 24 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان اسلامشهر می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اسلامشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اسلامشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اسلامشهر
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل