جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان ایلام

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ایلام که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ایلام
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ایلام
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ایلام
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ایلام
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ایلام
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ایلام
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ایلام
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ایلام
 • شیپ فایل بارش شهرستان ایلام
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ایلام
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ایلام
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل سیل شهرستان ایلام
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ایلام
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ایلام
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ایلام
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ایلام
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ایلام
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ایلام
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ایلام
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ایلام
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ایلام
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ایلام
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ایلام
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ایلام
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ایلام
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ایلام
 • شیپ فایل معادن شهرستان ایلام
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل شیب شهرستان ایلام
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ایلام
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ایلام
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان ایلام
 • شیپ فایل محدوده استان ایلام

 

حجم فایل: 46.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با ایلام، اینجا