جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ایجرود

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ایجرود که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ایجرود

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ایجرود
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ایجرود
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل بارش شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل سیل شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل سدهای شهرتان ایجرود
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل معادن شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل شیب شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ایجرود
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان زنجان

 

حجم فایل: 23.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با ایجرود، اینجا