جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان هندیجان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان هندیجان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان هندیجان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان هندیجان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان هندیجان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل بارش شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل سیل شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل معادن شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل شیب شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان هندیجان
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 16.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با هندیجان، اینجا