جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان هرسین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان هرسین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان هرسین

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان هرسین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان هرسین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان هرسین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان هرسین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان هرسین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان هرسین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان هرسین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان هرسین
 • شیپ فایل بارش شهرستان هرسین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان هرسین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان هرسین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل سیل شهرستان هرسین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان هرسین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان هرسین
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان هرسین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان هرسین
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان هرسین
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان هرسین
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان هرسین
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان هرسین
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان هرسین
 • شیپ فایل دشت های شهرستان هرسین
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان هرسین
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان هرسین
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان هرسین
 • شیپ فایل سدهای شهرستان هرسین
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان هرسین
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل شیب شهرستان هرسین
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان هرسین
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان هرسین
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان هرسین
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 22.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان هرسین، اینجا