جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان حمیدیه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان حمیدیه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان حمیدیه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان حمیدیه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان حمیدیه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل بارش شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل سیل شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل سدهای شهرتان حمیدیه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل شیب شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان حمیدیه
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 4.50 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با حمیدیه، اینجا