جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گراش

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گراش که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گراش

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گراش
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گراش
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گراش
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گراش
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گراش
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گراش
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گراش
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گراش
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گراش
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گراش
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گراش
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گراش
 • شیپ فایل بارش شهرستان گراش
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گراش
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گراش
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گراش
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گراش
 • شیپ فایل سیل شهرستان گراش
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گراش
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گراش
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گراش
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گراش
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گراش
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گراش
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گراش
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گراش
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گراش
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گراش
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گراش
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گراش
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان گراش
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گراش
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گراش
 • شیپ فایل شیب شهرستان گراش
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گراش
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 30.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با گراش، اینجا