جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گراش

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گراش که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان گراش می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گراش
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گراش
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گراش
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گراش
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گراش
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گراش
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گراش
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گراش
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گراش
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گراش
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گراش
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گراش
 • شیپ فایل بارش شهرستان گراش
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گراش
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گراش
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گراش
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گراش
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گراش
 • شیپ فایل سیل شهرستان گراش
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گراش
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گراش
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گراش
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گراش
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گراش
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گراش
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 20.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل