جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گتوند

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گتوند که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گتوند

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گتوند
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گتوند
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گتوند
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گتوند
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گتوند
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گتوند
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گتوند
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گتوند
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گتوند
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گتوند
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گتوند
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گتوند
 • شیپ فایل بارش شهرستان گتوند
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گتوند
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گتوند
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گتوند
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گتوند
 • شیپ فایل سیل شهرستان گتوند
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گتوند
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گتوند
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گتوند
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گتوند
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گتوند
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گتوند
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گتوند
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گتوند
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان گتوند
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گتوند
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گتوند
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گتوند
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گتوند
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گتوند
 • شیپ فایل سدهای شهرتان گتوند
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گتوند
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گتوند
 • شیپ فایل شیب شهرستان گتوند
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گتوند
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 11.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با گتوند، اینجا