جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گرگان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گرگان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گرگان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گرگان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گرگان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گرگان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گرگان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گرگان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گرگان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گرگان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گرگان
 • شیپ فایل بارش شهرستان گرگان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گرگان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گرگان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل سیل شهرستان گرگان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گرگان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گرگان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گرگان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گرگان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گرگان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گرگان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان گرگان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گرگان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گرگان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گرگان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گرگان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان گرگان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان گرگان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان گرگان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گرگان
 • شیپ فایل سدهای شهرستان گرگان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گرگان
 • شیپ فایل معادن شهرستان گرگان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل شیب شهرستان گرگان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گرگان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان گرگان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان گرگان
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 34.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان گرگان، اینجا