جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گمیشان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گمیشان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گمیشان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گمیشان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گمیشان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل بارش شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل سیل شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل سدهای شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل شیب شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گمیشان
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 5.23 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان گمیشان، اینجا